Impressum

Všechna práva vyhrazena. Texty, snímky, grafika, animace a jejich uspořádání na těchto webových stránkách jsou chráněny příslušnými zákony týkajících se duševního vlastnictví. Žádná část těchto stránek nesmí být třetí osobou šířena, kopírována, pozměňována, napodobována nebo zpřístupněna pro jakékoliv komerční účely. Tyto stránky rovněž obsahují snímky, které jsou chráněny autorským právem třetích osob.

I přesto, že tyto stránky byly vytvořeny s největší pečlivostí, můžou obsahovat neúmyslné nepřesnosti a chyby. Provozovatel stránek nenese vůči třetím osobám odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím těchto webových stránek.

Veškeré obsažené patenty, autorská práva, označení výrobků, ochranné známky apod. podléhají právní ochraně. Licence na užívání duševního vlastnictví provozovatele nebo třetí osoby se zveřejněním na těchto stránkách neuděluje a z ničeho nevyplývá.